Ink Panthers Tattoo Convention 2022

ECI Cultuurfabriek
ECI 13, 6041 MA Roermond,
Netherlands

Ink Panthers Tattoo Convention 2022

Let’s go! Looks like it will be the first tattoo event after all the Covid lockdowns. 02 & 03 July will be the Ink Panthers Convention.
With great artists, good food, and live music. Tickets and available artists are shown on our website.
Make sure to contact your favorite artist upfront to get your tattoo at the convention. See you in the summer!!

TICKETS
Beste tickethouder,
Helaas moet ik u mededelen dat de Ink Panthers Convention 2021 wordt uitgesteld. Na bekendmaking van de overheidsregelen omtrent Covid-19 waren wijn nog positief gestemd dat het evenement door kon gaan. Echter merken wij bij tickethouders als wel de deelnemende artiesten een lage test bereidheid. Dit heeft zijn weerslag op het evenement en de organisatie.
We hoopte het eerste evenement te zijn na corona waar we elkaar weer konden ontmoeten bij goede tattoos, live muziek en een hapje en een drankje. Helaas kwam het nog net lets te vroeg.
Gezien de voile agenda’s van de artiesten en de locatie, zit er niks anders op dan het evenement met een jaar te verzetten.
Uiteraard blijven je tickets geldig tijdens de conventie volgend jaar. De datums zijn dan 2 & 3 juli 2022. We hadden je graag dit jaar gezien op de conventie maar helaas is het niet anders. We zien je graag volgend jaar! Dan maken we er een mooi evenement van zonder mondkapjes, anderhalve meter en/of testen.
Excuses voor enig ongemak en graag tot volgend jaar.

---------------------------------------
Dear ticket holder,
Unfortunately, I have to inform you that the 2021 Ink Panthers Convention is being postponed. After the announcement of government regulations regarding Covid-19, wine was still positive that the event could continue. However, we notice a low willingness to test among ticket holders as well as the participating artists. This has repercussions on the event and the organization.
We hoped to be the first event after corona where we could meet again with good tattoos, live music and a snack and a drink. Unfortunately, it came just a little too early.
Given the full agendas of the artists and the location, there is no other option than to reschedule the event by a year.
Of course, your tickets will remain valid during the convention next year. The dates are then 2 & 3 July 2022. We would have loved to see you at the convention this year, but unfortunately, it is no different. We look forward to seeing you next year! Then we’ll make it a great event without mouth caps, one and a half meters, and/or testing.
Sorry for any inconvenience and see you next year.

Комментарии (0)