3rd Tattoo Spot Zakopane

23 - 25 AUGUST 2019
Poland | Krakow

Kraków, Centrum Targowe 
Chemobudowa ul. Klimeckiego 14
Kraków
Poland

POL

Orakon Tattoo Spot 2019 to III międzynarodowe wydarzenie na festiwalowej mapie Polski. W tym roku odbędzie się 24-25 sierpnia w Centrum Targowym “Chemobudowa”, w sercu krakowskiego Zabłocia, na pełnej możliwości, wielkiej przestrzeni ponad 2500m2. Każdy jej milimetr zostanie zaaranżowany ze szwajcarską precyzją, godną najlepszych produkcji filmowych i telewizyjnych.

Orakon Tattoo Spot 2019 to esencja i fuzja wszystkiego, co kochasz. Najwyższy poziom tatuażu, dzięki najlepszym tatuatorom z Polski i zza granicy. Wyjątkowe gwiazdy muzyki, pokazy, artyści, atrakcje indoor and outdoor, konkursy z nagrodami, mini zlot Food Truck, a także wiele, wiele więcej.

Orakon Tattoo Spot 2019 to nie tylko scena i tatuaże, to przede wszystkim czas spędzony z przyjaciółmi w rodzinnej, pełnej atrakcji atmosferze.

Na terenie festiwalu powstanie gigantyczne miasteczko możliwości i propozycji do wspólnej zabawy.

U nas nie ma miejsca na nudę, tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!

W piątkowy wieczór, imprezę przenosimy do nowego lokalu na krakowskim Kazimierzu Orakon – Studio W19, które stworzono naprzeciwko placu Judah przy ulicy Wawrzyńca 19. Jest to miejsce łączące Tattoo Studio, sklep firmowy Orakon, a także profesjonalny bar.

To właśnie w W19 odbędzie się oficjalny BEFORE SPOT & AFTER PARTY 

Więcej informacji na temat wydarzeń, atrakcji, wystawców już wkrótce!

Zaproś znajomych i już dziś zapisz w kalendarzu datę 23-25 sierpnia!

ENG

Orakon Tattoo Spot 2019 is the 3rd international event on the festival map of Poland. This year, it will take place on August 24-25 in the “Chemobudowa” Fair Center, in the heart of Kraków’s Zabłocie, at full capacity, over 2,500 sq m. Each of its millimeter will be arranged with Swiss precision, worthy of the best film and television productions.

Orakon Tattoo Spot 2019 is the essence and fusion of everything you love. The highest level of tattooing, thanks to the best tattooists from Poland and abroad. Exceptional music stars, shows, artists, indoor and outdoor attractions, competitions with prizes, a mini Food Truck rally, and much, much more.

Orakon Tattoo Spot 2019 is not only a scene and tattoos, it is primarily time spent with friends in a family atmosphere full of attractions.

A gigantic town of possibilities and proposals for playing together will be created at the festival site. With us there is no place for boredom, here everyone will find something for themselves!

On Friday evening, we are taking the event to a new place in the Krakow’s Orakon – Studio W19, which was created opposite Judah Square at Wawrzyńca 19. It is a place that joins Tattoo Studio, Orakon’s corporate shop, and a professional bar.

It is in W19 that the official BEFORE SPOT & AFTER PARTY will be held

More information about events, attractions, exhibitors coming soon!

Invite your friends and save today the calendar August 23-25!