Rookie Tattoo Day Hana 2024

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Wolkerova 37/17,
779 00 Olomouc,
Czech Republic

Rookie Tattoo Day Haná 2024

Jsi nováček v tetování a máš dokončený kurz kratší dobu než rok a půl. Necítíš se na velké tetovací soutěže, ale láká tě se jich zúčastnit. Tak je tato akce přímo pro tebe. Rozhodli jsme se pod záštitou Tattoo Expo Haná podpořit a vytvořit akci pro nováčky. Jeden den, jedna akce. Maximální kapacita je 68 míst.

Tři kategorie: Black and Gray, Colour, Individual.

Ukaž svůj talent. Zahoď nervozitu. Třeba tě osloví studio a zaměstná tě.

Hlavní výhra pro vítěze bude:
ZDARMA stánek na Tattoo Expo Haná 2024 on 14.9.-15.9. 2024
Výstaviště Flora Olomouc, Pavilon A.

Kde poměříš své síly s ostřílenými mazáky.
Plakát jak na Tattoo Expo Haná, tak na Rookie Tattoo Day Haná 2024, zveřejníme brzy. Registrace na Rookie Tattoo Day Haná 2024 otevřeme příští týden. Teď pracujeme na úpravě stránek. Tašíme se na vás.

ENGLISH
You are new to tattooing and have completed the course in less than a year and a half. You’re not in the mood for big tattoo contests, but you’re tempted to take part in them.

Then this event is just for you. We decided to support and create an event for newcomers under the auspices of Tattoo Expo Haná.
One day, one event. The maximum capacity is 68 places.

Three categories: Black and Gray, Color, Individual. Show your talent.Throw away the nervousness. Maybe a studio will approach you and hire you.

We already know that the owners will stop there and look for people to add to the team. The grand prize for the winner will be: FREE stand at Tattoo Expo Haná 2024.

Comments (0)